Opstellingen

Opstellingen 
Een opstelling is een hele krachtige methode om inzichtelijk te krijgen waar de pijnpunten zich bevinden en onderliggende patronen zichtbaar worden in een systeem, bijvoorbeeld je familie systeem. Door dit onder ogen te zien kan de energie weer stromen waar het hoort en kunnen blokkades overwonnen worden.

Een systeem is een groep mensen die met elkaar een verbinding hebben, bijvoorbeeld een familie, een organisatie, een team, een vriendengroep, sportclub. Is er een ‘verstrikking’ in het systeem dan is niet alleen een individu verantwoordelijk waarbij het probleem zichtbaar is, maar het hele systeem wat daarmee in verbinding staat is mede – verantwoordelijk. De ontwikkeling in het systeem is te vinden in de verbindingen die er binnen en buiten het systeem zijn. Deze worden zichtbaar in een opstelling.

Elk systeem kent wetmatigheden.
Binnen een systeem zijn er een aantal wetmatigheden actief. Worden deze niet gerespecteerd dan ontstaat er disbalans. Het systeem heeft zich dan te hervinden om in balans te komen en om de energie weer te kunnen laten stromen.

Deze wetmatigheden zijn:
Balans tussen geven en nemen
Volgorde – alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
Binding – iedereen heeft recht op een plek
Erkenning van roots en historie

Als de balans in het systeem verstoord is, kan dit onder andere leiden tot ontevredenheid, moeite hebben met het nemen van beslissingen, onduidelijkheid, stagnatie van de energie stroom en ziekte. Opstellingen bieden de mogelijkheid om dynamieken in systemen in beeld te brengen, om nieuwe mogelijkheden en invalshoeken te ont-dekken.