Familieopstellingen

Een opstelling maakt de verhoudingen in een familie, organisatie of team duidelijk. Waar liggen de loyaliteiten? En helpen die wel om nieuwe stappen te zetten en vooruit te komen? Loyaliteit kan ook een rem zijn!

Een opstelling is een hele krachtige methode om inzicht te krijgen in de pijnpunten van een systeem. Zoals een familie, organisatie of team.

Een familie, organisatie en team is een systeem met vaste patronen tussen mensen. Een opstelling maakt die patronen zichtbaar. Zo krijg je inzicht inzicht in bestaande verhoudingen en de consequenties van die verhoudingen. Maar ook inzicht in hoe die (soms heel oude en vertrouwde) patronen doorwerken in jouw huidige gedrag en gevoel. Positief en negatief.

Elk systeem kent wetmatigheden.
Binnen een systeem zijn er een aantal wetmatigheden actief. Worden deze niet gerespecteerd dan ontstaat er disbalans. Het systeem heeft zich dan te hervinden om in balans te komen en om de energie weer te kunnen laten stromen.

Deze wetmatigheden zijn:
Balans tussen geven en nemen
Volgorde – alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
Binding – iedereen heeft recht op een plek
Erkenning van roots en historie

Die inzichten vormen een startpunt voor nieuwe stappen, waarbij de energie weer kan stromen waar die hoort.

Mireille Steenkamer gebruikt opstellingen in haar coachingspraktijk. Als onderdeel van een workshop, maar ook als aparte sessie. Een opstelling is zowel voor een individu als team een methode die inzicht geeft.

FAMILIEOPSTELLING TEAM- EN ORGANISATIEOPSTELLING

Mireille verzorgt de volgende opstellingen

  • Familieopstellingen – om de onderliggende stroom van een vraag zichtbaar te krijgen
  • Team & Organisatieopstelling – voor inzicht in de dynamiek van een team en organisatie

Interesse om meer te weten? Neem contact op met Mireille Steenkamer.
Organisatie- en team opstellingen