Systeem coaching

In Systeem coachen maak ik gebruik van  een ‘opstelling’, zo wordt het ook wel ‘opstellingen’ genoemd. Ik heb gekozen voor systeem coachen omdat wij dagelijks 24/7 leven in een systeem. De opstelling is de methodiek. Waar het omgaat en wat ons inzichten geeft is hoe jij in jouw systeem staat, wat jouw perspectief is, hoe jij jouw systeem ervaart en beleeft.

Een systeem leeft/beweegt/verandert en is daarin gericht op voortbestaan. Een systeem corrigeert zichzelf om als systeem te kunnen blijven functioneren. Dat betekent dat een systeem veel meer is dan de optelsom van de verschillende elementen waaruit het is opgebouwd. Het heeft iets van een levend organisme met eigen overlevingsstrategieën. Het menselijk lichaam is hier een heel mooi voorbeeld van.

Een systeem zoekt altijd naar evenwicht. Doet zich ergens in het systeem een storing voor, dan komt het hele systeem in beweging om het evenwicht te herstellen; het tracht de storing voor zover mogelijk is op te heffen. Dat hoeft niet het meest ideale (harmonische) evenwicht te zijn.

Een systeem functioneert niet zoals wij dat willen, maar doet wat het goeddunkt. Het volgt zijn eigen wetmatigheden en die kunnen wij niet buiten werking stellen of controleren.

Door middel van een opstelling worden de verhoudingen in systeem (een familie, organisatie of team) duidelijk. Waar liggen de loyaliteiten? En helpen die wel om nieuwe stappen te zetten en vooruit te komen? Loyaliteit kan ook een rem zijn!

Een systeem kent patronen en wetmatigheden. Door een opstelling krijg je inzicht in bestaande verhoudingen en de consequenties van die verhoudingen. Maar ook inzicht in hoe die (soms heel oude en vertrouwde) patronen doorwerken in jouw huidige gedrag en gevoel. Positief en negatief.

Elk systeem kent wetmatigheden.
Binnen een systeem zijn er een aantal wetmatigheden actief. Worden deze niet gerespecteerd dan ontstaat er disbalans. Het systeem heeft zich dan te hervinden om in balans te komen en om de energie weer te kunnen laten stromen.

Deze wetmatigheden zijn:
Balans tussen geven en nemen
Volgorde – alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
Binding – iedereen heeft recht op een plek
Erkenning van roots en historie

Die inzichten vormen een startpunt voor nieuwe stappen, waarbij de energie weer kan stromen waar die hoort.

Mireille Steenkamer gebruikt opstellingen in haar coachingspraktijk. Als onderdeel van een workshop, maar ook als aparte sessie. Een opstelling is zowel voor een individu als team een methode die inzicht geeft.

FAMILIEOPSTELLING TEAM- EN ORGANISATIEOPSTELLING

Mireille verzorgt de volgende opstellingen

  • Familieopstellingen – om de onderliggende stroom van een vraag zichtbaar te krijgen
  • Team & Organisatieopstelling – voor inzicht in de dynamiek van een team en organisatie

Interesse om meer te weten? Neem contact op met Mireille Steenkamer.
Organisatie- en team opstellingen