Jungiaans dieptetherapie – de weg naar zelfkennis

Verborgen dynamieken zijn onbewuste krachten die in ons aanwezig zijn maar door ons bewustzijn zijn afgedekt. Jungiaanse therapieën brengen je in contact met deze diepere laag.

Meer dan 30 jaar werk ik met de energetische wijsheid uit het Oosten, ook wel de chakra’s genoemd. Als kind ben ik opgegroeid in Hong Kong, daar is mijn liefde voor de Oosterse filosofie ontstaan. Ik heb de chakra psychologie (energiepunten in het lichaam) eigen gemaakt, sinds 2012 familie- en organisatie opstellingen en sinds 2015 de diepte psychologie van Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. In mijn praktijk werk ik door deze drie leringen te combineren. Het samen brengen van het Oosten met het Westen geeft mij zo’n innerlijke verrijken dat ik dat graag doorgeef.

Een opstelling is een hele krachtige manier om die onderstroom (de verborgen dynamiek) van wat er bij jou speelt, zichtbaar te maken. Wanneer dat wat gezien wil worden, zichtbaar, voelbaar en hoorbaar is drijft je potentieel naar boven en kan jouw energie moeiteloos stromen.

Archetypes zijn volgens Jung de oerkrachten die in ons onbewuste huizen, onze drijfveren. Je zou kunnen zeggen dat je potentieel verborgen zit in archetypes. In de diepte therapie kom je archetypische thema’s tegen die te maken hebben met het moeder, vader, kind, slachtoffer en held archetype. Ze hebben allemaal een archetypische kern en een archetypische kern is energetisch geladen. Die energetische lading uit zich via versprekingen, beelden, lichaam-symptomen, dromen.

Wanneer je emotionele, fysieke, mentale en spirituele kwaliteiten in balans zijn, stroomt je natuurlijke energie. Wat levert dat op? Moeiteloos bewegen op een authentieke en autonome wijze.

Onze energie wil ons iets vertellen over onszelf en onze innerlijke wereld. We moeten de diepte in gaan om de onderbewuste boodschappen te begrijpen. Dieptetherapie is een hele krachtige manier om dat wat gezien en gehoord wil worden in jou zichtbaar en hoorbaar te maken.

Mireille begeleidt je bij het in balans brengen van je energie op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau.

Naast de Jung Academie waar zij haar diploma als Jungian Analyst & Therapeut heeft behaald heeft zij de post HBO opleiding Familieopstellingen behaald, is geaccrediteerd Coach en heeft de postdoctorale opleiding: De Psychologie van het Lichaam gevolgd bij Annet van Laar. Daar heeft zij verder geleerd om de lichaamstaal als integraal kompas in denken, voelen en handelen te verstaan en doeltreffend te gebruiken in haar begeleiding als opsteller. 

Referenties:

Mireille weet in haar Energy Healing vanuit oprechte betrokkenheid een vertrouwde omgeving te creëren. Door inzet van haar intuïtie, haar aandacht voor het non-verbale, het vermogen verduidelijkende vragen te stellen én passende stiltes te laten vallen, was zij in staat bij te dragen aan rust en overzicht in mijn denken en handelen. Ik voel me weer energiek en in balans – Babette

Je hebt veel ingang gezet met de opstelling en me weer leren voelen. Dat heeft me een stuk dichter bij mezelf gebracht. Voor het eerst in mijn leven voel ik dat het goed komt, wat er ook gaat komen en dat voelt fijn. – Jeanette

Mireille heeft mij met Opstellingen geholpen om mijn plek in te nemen. Ik vond het prettig om met haar te praten en voelde me veilig. Zij is neutraal en objectief. Ze stelt verdiepende vragen maar niet op een vervelende manier. Mireille kijkt naar hoe je beweegt en let op je ademhaling, en dat werkte bij mij heel goed omdat ik snel de neiging heb om te hyperventileren. – Charlotte

Balanced, knows what she’s doing, can guide you towards personal insights but also knows when to stop and let things go. – Carol