Centrum voor bewustwording & zelfrealisatie

Mireille Steenkamer – Transcendente therapie – Jungian analyst – Shamanic practitioner

Ik begeleid je bij het ontrafelen van onbewuste boodschappen, zodat jij kan bloeien en groeien en vanuit innerlijk vertrouwen, keuzes gaat maken die passen bij wie jij ten diepste bent.

Zelfrealisatie: is het pad van leren luisteren naar je innerlijke stem.

In mijn sessies met jou gaan we voorbij aan het mentale. Zo krijg je toegang tot de onbewuste krachten die ons vanuit de diepte drijven. Ik nodig je uit om daar naartoe te gaan waar het ongemakkelijk is. Door naar het fysieke te gaan en daar een beeld bij te krijgen komen we bij het subtiele lichaam en dat is de ingang naar onze innerlijke wijsheid.

Sinds 2013 ben ik praktiserend geaccrediteerd Jungiaans analytisch therapeut. In mijn praktijk diagnostiseer ik niet, ik label niet, ik ga uit van de kracht en mogelijkheden in ieder mens. Hierbij maak ik gebruik van het onbewuste en werk ik via het lichaam, dromen, belevingen, actieve imaginatie en familieopstellingen. 

Ik kan je begeleiden in:

  • Ontcijferen van je ongemakken: hoe mentale, emotionele en/of fysieke klachten verband houden met onderliggende dynamieken en schatten.
  • Persoonlijke groei: hoe de symbolen die op je pad komen boodschappen voor jouw ontwikkeling bevatten.
  • Doorbreken van patronen en uitbreiding van je spiritualiteit.
  • Bevrijding van geblokkeerde energie (trauma’s)
  • Leren luisteren naar je lichaamswijsheid

Doel van therapie:

  • Worden wie je in essentie bent en van daaruit keuzes maken
  • Geestelijke verruiming
  • Bewustwording

De Jungiaanse manier van werken is onder andere via beelden, ook wel fenomenologie genoemd. Fenomenologie is, dat wat tot je komt, voor je verschijnt, dat wat je waarneemt, een boodschap voor jou heeft. De vraag die daarbij hoort is: waartoe leidt deze fenomenologie?

In mijn praktijk (1-1), in workshops en retraites werk ik vanuit de Jungiaanse psychologie en sjamanistisch perspectief. Jung stelt dat wij aangedreven worden vanuit het Zelf, een onuitputtelijke goddelijke bron, waarin het Ik geen richting kan geven of sturing maar zich slechts kan overgeven. Je zou het ook de ‘verborgen dynamieken van onbewuste krachten’ kunnen noemen, ze zijn in ons aanwezig, maar worden door ons bewustzijn, afgedekt. Dat heeft ook een doel, want als wij al onze onbewuste krachten bewust worden, ontstaat er chaos. Ik vergelijk het ook met een vulkanische uitbarsting, dat wat in de diepte verscholen zit wil er uit. Dat gebeurt sowieso, gedoseerd, deze krachten uiten zich door fenomenologische uitingen: versprekingen, lichamelijke ongemakken, dromen, fantasieën, kunstuitingen, ed.

Meer dan 30 jaar werk ik met de energetische wijsheid uit het Oosten, ook wel de chakra’s genoemd. Als kind ben ik opgegroeid in Hong Kong, daar is mijn liefde voor de Oosterse filosofie ontstaan. Ik heb de chakra psychologie (energiepunten in het lichaam) eigen gemaakt, sinds 2012 familie- en organisatie opstellingen en sinds 2015 de diepte psychologie van Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. In mijn praktijk werk ik door deze drie leringen te combineren. Het samen brengen van het Oosten met het Westen geeft mij nog steeds heel veel innerlijke verrijking, dat geef ik graag door.

Stap 1
Ontmoeting | introductie De eerste ontmoeting kan bestaan uit een:
* Familieopstelling
* Droom analyse
* Archetype kaarten
* Reis door je chakra’s
* een open gesprek
Duur 1
Stap 2
Na de ontmoeting start je met de Kleine therapie – Ontdekken van de schaduw. De schaduw is dat deel in de psyche wat niet zichtbaar is en waarvan delen graag bewust willen worden.
Stap 3
Na de kleine therapie volgt de grote therapie. Hierin gaan we dieper in op de schaduw en kijken we naar de Animus (onbewust mannelijke in de vrouw) / Anima (onbewust vrouwelijke in de man). Wat wil herrijzen uit de schaduw naar het licht.
Stap 4
We hebben de schaduw onderzocht, waargenomen, doordacht en doorvoeld. Wat wil onze intuïtie hierover vertellen en wat hebben we te doen om deze delen te integreren.
Wanneer je emotionele, fysieke, mentale en spirituele kwaliteiten in balans zijn, stroomt je natuurlijke energie. Wat levert dat op? Moeiteloos bewegen op een authentieke en autonome wijze.

Onze energie wil ons iets vertellen over onszelf en onze innerlijke wereld. We moeten de diepte in gaan om de onderbewuste boodschappen te begrijpen. Jungiaanse therapie is een hele krachtige manier om dat wat gezien en gehoord wil worden in jou zichtbaar en hoorbaar te maken.

Mireille begeleidt je bij het in balans brengen van je energie op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau.

Naast de Jung Academie waar zij haar diploma als Jungian Analyst & Therapeut heeft behaald heeft zij de post HBO opleiding Familieopstellingen behaald, is geaccrediteerd Coach en heeft de postdoctorale opleiding: De Psychologie van het Lichaam gevolgd bij Annet van Laar. Daar heeft zij verder geleerd om de lichaamstaal als integraal kompas in denken, voelen en handelen te verstaan en doeltreffend te gebruiken in haar begeleiding als opsteller. 

Referenties:

Mireille weet in haar Energy Healing vanuit oprechte betrokkenheid een vertrouwde omgeving te creëren. Door inzet van haar intuïtie, haar aandacht voor het non-verbale, het vermogen verduidelijkende vragen te stellen én passende stiltes te laten vallen, was zij in staat bij te dragen aan rust en overzicht in mijn denken en handelen. Ik voel me weer energiek en in balans – Babette

Je hebt veel ingang gezet met de opstelling en me weer leren voelen. Dat heeft me een stuk dichter bij mezelf gebracht. Voor het eerst in mijn leven voel ik dat het goed komt, wat er ook gaat komen en dat voelt fijn. – Jeanette

Mireille heeft mij met Opstellingen geholpen om mijn plek in te nemen. Ik vond het prettig om met haar te praten en voelde me veilig. Zij is neutraal en objectief. Ze stelt verdiepende vragen maar niet op een vervelende manier. Mireille kijkt naar hoe je beweegt en let op je ademhaling, en dat werkte bij mij heel goed omdat ik snel de neiging heb om te hyperventileren. – Charlotte

Balanced, knows what she’s doing, can guide you towards personal insights but also knows when to stop and let things go. – Carol