Centrum voor bewustwording & zelfrealisatie

Mireille Steenkamer

Ik begeleid je bij het ontrafelen van onbewuste boodschappen, zodat jij kan bloeien en groeien en vanuit innerlijk vertrouwen, keuzes gaat maken die passen bij wie jij ten diepste bent.

Zelfrealisatie: is de continue beweging tussen het Ik en het Zelf.

In mijn sessies met jou gaan we voorbij aan het mentale. Zo krijg je toegang tot de onbewuste krachten die ons vanuit de diepte drijven. Ik nodig je uit om daar naartoe te gaan waar het ongemakkelijk is. Door naar het fysieke te gaan en daar een beeld bij te krijgen komen we bij het subtiele lichaam en dat is de ingang naar onze innerlijke wijsheid, je-zelf.

Sinds 2013 ben ik praktiserend geaccrediteerd Coach, Jungian analyst, Shamanic practitioner, en psychosociaal therapeut. In mijn praktijk diagnostiseer ik niet, ik label niet, ik ga uit van de kracht en mogelijkheden in ieder mens. Hierbij maak ik gebruik van het onbewuste en werk ik via het lichaam, dromen, belevingen, actieve imaginatie en familieopstellingen. 

Ik kan je begeleiden in:

  • Ontcijferen van je ongemakken: hoe mentale, emotionele en/of fysieke klachten verband houden met onderliggende dynamieken en schatten.
  • Persoonlijke groei: hoe de symbolen die op je pad komen boodschappen voor jouw ontwikkeling bevatten.
  • Doorbreken van patronen en uitbreiding van je spiritualiteit.
  • Bevrijding van geblokkeerde energie (trauma’s)
  • Leren luisteren naar je lichaamswijsheid

Doel van therapie:

  • Geluk
  • Vrijheid
  • Worden wie je in essentie bent
  • Geestelijke verruiming
  • Bewustwording

De Jungiaanse manier van werken is onder andere via beelden, ook wel fenomenologie genoemd.

Het centrum biedt ruimte aan 1-1 sessies, workshops en retraites. Ik werk vanuit de Jungiaanse psychologie met een sjamanistisch perspectief. Jung stelt dat wij aangedreven worden vanuit het Zelf, een onuitputtelijke goddelijke bron, waarin het Ik geen richting kan geven of sturing maar zich slechts kan overgeven. Je zou het ook de ‘verborgen dynamieken van onbewuste krachten’ kunnen noemen, ze zijn in ons aanwezig, maar worden door ons bewustzijn, afgedekt. Dat heeft ook een doel, want als wij al onze onbewuste krachten bewust worden, ontstaat er chaos. Ik vergelijk het ook met een vulkanische uitbarsting, dat wat in de diepte verscholen zit wil er uit. Dat gebeurt sowieso, gedoseerd, deze krachten uiten zich door fenomenologische uitingen: versprekingen, lichamelijke ongemakken, dromen, fantasieën, kunstuitingen, ed.

Fenomenologie is, dat wat tot je komt, voor je verschijnt, dat wat je waarneemt, een boodschap voor jou heeft. De vraag die daarbij hoort is: waartoe leidt deze fenomenologie?

Meer dan 30 jaar werk ik met de energetische wijsheid uit het Oosten, ook wel de chakra’s genoemd. Als kind ben ik opgegroeid in Hong Kong, daar is mijn liefde voor de Oosterse filosofie ontstaan. Ik heb de chakra psychologie (energiepunten in het lichaam) eigen gemaakt, sinds 2012 familie- en organisatie opstellingen en sinds 2015 de analytische psychologie van Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. In het centrum werk ik door deze drie leringen te combineren. Het samen brengen van het Oosten met het Westen geeft mij nog steeds heel veel innerlijke verrijking, dat geef ik graag door.

Stap 1
Ontmoeting | introductie De eerste ontmoeting kan bestaan uit een:
* Familieopstelling
* Droom analyse
* Archetype kaarten
* Reis door je chakra’s
* een open gesprek
Duur 1
Stap 2
Na de ontmoeting start je met de Kleine therapie – Ontdekken van de schaduw. De schaduw is dat deel in de psyche wat niet zichtbaar is en waarvan delen graag bewust willen worden.
Stap 3
Na de kleine therapie volgt de grote therapie. Hierin gaan we dieper in op de schaduw en kijken we naar de Animus (onbewust mannelijke in de vrouw) / Anima (onbewust vrouwelijke in de man). Wat wil herrijzen uit de schaduw naar het licht.
Stap 4
We hebben de schaduw onderzocht, waargenomen, doordacht en doorvoeld. Wat wil onze intuïtie hierover vertellen en wat hebben we te doen om deze delen te integreren.
Wanneer je emotionele, fysieke, mentale en spirituele kwaliteiten in balans zijn, stroomt je natuurlijke energie. Wat levert dat op? Moeiteloos bewegen op een authentieke en autonome wijze.

Onze energie wil ons iets vertellen over onszelf en onze innerlijke wereld. We moeten de diepte in gaan om de onderbewuste boodschappen te begrijpen. 

Mireille begeleidt je bij het in balans brengen van je energie op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau.

Naast de Jung Academie waar zij haar diploma als Jungian Analyst & Therapeut heeft behaald heeft zij de post HBO opleiding Familieopstellingen behaald, is geaccrediteerd Coach en heeft de postdoctorale opleiding: De Psychologie van het Lichaam gevolgd bij Annet van Laar. Daar heeft zij verder geleerd om de lichaamstaal als integraal kompas in denken, voelen en handelen te verstaan en doeltreffend te gebruiken in haar begeleiding als opsteller.