Home

Veerkracht, Vitaliteit en vertrouwen, zijn essentiële elementen om je mooiste leven te leven.

Op ons levenspad ervaren we fysieke, emotionele en/of mentale blokkades. Dat is heel normaal en hoort bij onze ontwikkeling.

Je zit vast, voelt je overspoeld en het wordt je allemaal even teveel. Dit kan in het begin om iets kleins gaan, maar als je er niks mee doet kan dit uitmonden tot iets groots. Het zijn gevoelens van regressie. Onze energie wil ons iets vertellen en we moeten de diepte ingaan om te leren luisteren wat ons onbewuste ons te vertellen heeft.

Bewuste angsten en onzekerheden zorgen ervoor dat we onszelf in de weg zitten. We voelen niet alleen dat we ‘vastzitten’, maar we zijn bijvoorbeeld ook verdrietig, gestrest, geïrriteerd of onzeker. Mentale, emotionele of fysieke klachten hebben vrijwel altijd te maken met een gebrek aan bewustzijn van onderliggende, onbewuste motivaties of trauma’s.

Een trauma volgens Jung is een complex met een te hoge emotionele lading. Anders verwoord: de energie die geleefd wil worden wordt niet geleefd en hoopt zich op. Dit veroorzaakt vervolgens fysieke klachten. De dieptepsychologie gaat er van uit dat we een onbewust psychisch deel hebben, met inhouden waarvan we ons niet bewust zijn, maar die ons wel aansturen. Jung noemt deze energie ‘archetypen’, vrij vertaald ‘oerbeelden’. Mireille Steenkamer’s coaching en begeleiding bestaat uit bewustmaking van deze onbewuste drijfveren.

Persoonlijke ontwikkeling

Door dieptetherapie, een vorm van regressietherapie, komen we in contact met onze “Archetypen”. Dit gebeurt door middel van beelden, dromen, gesprekken, associaties en actieve imaginaties. Jung ziet de psychische klachten juist in deze tijd als het gevolg van een ontwikkeling van de rationaliteit. Te grote nadruk op de ratio geeft een onderdrukking van onze creativiteit en ons gevoel.

Mireille begeleidt mensen om in hun kracht te komen door persoonlijke ontwikkeling en coaching. Het programma heet “Inner Journey” of te wel “de Innerlijke Reis”. Haar levenservaring gecombineerd met haar studies maakt haar een professionele ervaringsdeskundige en dieptetherapeut. Dit doet zij op zowel individueel niveau als met groepen. Zij gaat met de vraagsteller altijd de onderliggende diepere lagen onderzoeken en de intrinsieke drijfveren ervaren om vanuit het individu in beweging te komen.

Symbolen spelen een belangrijke rol in het herstel van contact met onze diepere laag, het onbewuste. Levende symbolen zijn namelijk betekenisvolle uitdrukkingen van iets wat niet vast omschreven is, zij prikkelen onze fantasie. Ze zijn terug te vinden in onze dromen, associaties, beelden en taal van ons lichaam.

“Het ontdekken van je schaduw leidt je naar jouw licht” – Carl Jung.