Aanbod

Ik bied verschillende therapieën. De therapieën zijn allemaal gericht op ‘individuatie’. Individuatie is een term die de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung gebruikte om het levens pad tot bewustwording van elke individu te duiden.

Het Zelf (de ziel, de psyche) omvat zowel bewuste als onbewuste delen. Het Zelf omvat zowel het centrum van de psyche als de gehele psyche, en is daardoor het centrale Archetype; het Archetype van de totaliteit, de heelheid van de mens. 

Het Zelf is autonoom ten opzichte van het bewustzijn, en niet gebonden aan tijd en ruimte en daardoor heeft het Ik geen zeggenschap door middel van de wil. 

Het Zelf is het Archetype dat de mens als gids door het leven naar zijn bestemming leidt. Jung vertrekt vanuit het nu, gefocust op wat het Zelf al weet, maar wat nog is toegedekt. Het Zelf weet in tegenstelling tot het Ego al wat onze bestemming is. Pas wanneer het Ego samenvalt met het Zelf worden we ons dat bewust. Het is een onderdeel van het individuatie-proces. Het Ego moet plaats maken voor het Zelf. 

Individuatie betekent ‘worden wie je in werkelijkheid bent’.

Hieronder de mogelijkheden tot innerlijk werk: