Droom analyse

Droom analyse als verbinding met het onbewuste.

Door te leren luisteren naar de symbolentaal van onze dromen komen we in contact met onze Zielen boodschappen. Dromen hebben altijd een grote rol gespeeld in verschillende culturen en samenlevingen. Denk maar aan de droomuitleg van Jozef uit de bijbel. De indianen uit Noord-Amerika maakten zelfs “droomvangers” en van de Aboriginals uit Australië is bekend dat zij er van uitgaan dat de wereld stamt uit de “droomtijd”, een tijd van ordening. In deze droomtijd is het levenspatroon al vastgelegd en het is de kunst volgens dit patroon te leven. Dit verwijst naar het individuatieproces van Jung. 

Een ander volk dat zich met dromen bezighoudt is de Senoi, een stam uit Maleisië. Zij zijn gewoon hun kinderen ’s ochtends naar hun dromen te vragen. Ze raden ze aan hun aanvaller in hun droom te bestrijden, niet weg te vluchten, maar juist in de aanval te gaan. Hier komt ook de term Lucide dromen, bewust dromen, naar voren. In Lucide dromen ben je je er bewust van dat je droomt en kan je dromen keren. Er zijn nog vele voorbeelden van volken en stammen die zich met dromen bezighouden. 

De droom ligt vaak ten grondslag aan vele ontdekkingen en creativiteit. Van Fellini is bijvoorbeeld bekend dat hij zich in zijn films liet inspireren door zijn dromen. Hij maakte er uitgebreid tekeningen van en liet de beelden vaak letterlijk in zijn films terugkomen. 

Droom-analyse is één van de belangrijkste methoden van Jung om het onbewuste te exploreren. Actieve imaginatie is de andere methode. Het verschil tussen deze twee is dat de droom minder gecensureerd wordt door het bewustzijn dan de Actieve imaginatie. Het voordeel van deze laatste is dat ze dichter bij het bewustzijn ligt en dus meer als transcendente functie werkt. Dat betekent dat ze makkelijker een brug slaat tussen het bewuste en onbewuste. 

Zoals we weten zijn Jungs grootste ontdekkingen gebaseerd op zijn dromen. De droom was voor hem vaak een vingerwijzing die zich dan verder ontwikkelde in een bepaalde richting, alsof de droom het zaad plant dat het bewustzijn verder uitwerkt. Dromen zijn als brieven die het onbewuste je stuurt. 

Heb jij een droom die je graag wil onderzoeken?