I-Tjing

Ontmoeting met de Zelf met behulp van de I-Tjing

De oosterse geest kijkt naar het geheel en accepteert dit geheel zoals het is, terwijl de westerse geest het geheel in entiteiten verdeelt. “Iemand kijkt bijvoorbeeld naar de verzameling mensen hier, en hij zegt: ‘Waar komen ze vandaan? Waarom zijn ze bijeengekomen?’ Dat interesseert de oosterse geest niet in het minst. Deze zegt: ‘Wat betékent het dat deze mensen hier bijeen zijn? En dat is voor de westerse mens weer geen probleem. U bent geïnteresseerd in datgene waarvoor u hier gekomen bent, en in datgene wat u hier doet. Zo niet de oosterse geest; deze is geïnteresseerd samen-zijn als zodanig”. Aldus CG Jung.

De I Tjing is een chinees orakel boek, het vermoeden is dat de I-Tjing meer dan 4000 jaar oud is. Zoals bij iedere orakel methode is de I werking van de I Tjing terug te voeren op het begrip synchroniciteit. Het moment dat de vraag gesteld wordt valt samen met het
antwoord. Het boek bestaat uit 64 codes of hexagrammen die allemaal voorzien zijn van uitgebreide teksten. Deze teksten zijn niet in één keer opgeschreven, maar in de loop van de jaren aangevuld en ontwikkeld. Jung zag in ieder Hexagram een Archetypisch beeld. Het boek heet “het boek van de verandering” omdat ieder hexagram op een bepaald moment weer over gaat in een ander Hexagram, niets staat vast, er is altijd beweging of transformatie.

Het getal 64 zien we regelmatig terugkomen. Zo schijnt onze DNA uit 64 zogenaamde triplets of codons te bestaan die onze genetische informatie beschrijven. 

Het gebruik van de I Ching: 
In mijn I-Tjing sessies werk ik met drie muntjes die ieder een yin en yang kant hebben. Door het gooien van de muntjes 2 x 3 keer ontstaan er twee hexagrammen. De betekenis van de hexagrammen en van beide afzonderlijke beelden staan vernoemd in de I-Tjing. Deze teksten zullen we doornemen en aandacht geven aan de beleving die de woorden van de tekst op jou hebben.

De vraag: 
Het is belangrijk hoe de vraag te stellen. Het kan het beste een open vraag zijn. De I Tjing geeft namelijk niet een Ja of Nee, maar een omschrijving van het Archetypische beeld wat erbij hoort, met alle schakeringen die erbij komen kijken. Stel de vraag niet te algemeen, maar spits hem zoveel mogelijk toe. 

Interesse in een I-Tjing sessie? Bel Mireille 06-41205506