Reis van de Archetypes

Wat houdt de reis van de Archetypes in?

In het programma de ‘reis van de Archetypes’ gaat het om contact maken met je oerkracht, je bron. Wanneer we in verbinding zijn met onze innerlijke kracht zijn we vrij om het leven te leiden waarnaar we verlangen.

Resultaat: veerkracht, vitaliteit en vertrouwen.

Het programma De reis van de Archetypes duurt 3 maanden en bestaat uit 8 sessies van een uur. In het begin elke week, na 4 keer om de week. Van jou vraag ik je aandacht en commitment. Ik verwacht dat je na elke sessie voor jezelf een verslagje maakt, wat de sessie je heeft geleerd, waar je bewust van bent geworden en wat het je heeft gebracht. Uiteraard begeleid ik je hierin. Gedurende de 3 maanden reis ik met je mee en kan je mij via email, whattsapp of telefonisch altijd bereiken.

We gaan deze reis samen aan.

Voor wie? Ben je al langer bezig met zelf ontwikkeling en ben je klaar voor een volgende verdiepende stap dan is de reis van de Archetypes wat voor jou.

Het grootste deel van ons denken, voelen en doen is onbewust (96%). Denk daarbij aan je ademhaling, je bloedsomloop, je organismen en je organen. Je hele lichamelijk systeem werkt op een natuurlijke manier, zonder dat jij er bewust over na hoeft te denken ‘ik moet nu ademhalen’. Ons reptielenbrein zorgt voor onze instincten en het limbisch deel van onze hersenen voor onder andere onze emoties.

De neo-cortex in ons brein is ons bewustzijn. Gedurende ons leven worden we beïnvloed door wat we om ons heen zien, horen, voelen, proeven, wat we om ons heen ervaren, ook wel ‘nurture’ genoemd. Daarnaast hebben we een eigen natuur, biologische aanleg, ‘nature’. Om te worden wie we in werkelijkheid zijn hebben we ons bewustzijn en ons onbewuste te verenigen.

Hoe ziet een traject eruit:

Kennismaking telefonisch 15 min.

Introductie afspraak: wat speelt er en waar loop je tegenaan in werk of privé? Doel is helder krijgen van je hulp vraag waar we de komende 12 weken mee aan de slag gaan.

 • Eerste sessie: waar mag het overgaan en wat neem je daarin waar?
 • Tweede sessie: wat kan de dynamiek van je gezin van herkomst jou vertellen over je vraag.
 • Derde sessie: waar mag het overgaan en wat ervaar je daarbij, wat denk je en welk gedrag vertoon je?
 • Vierde sessie: waar mag het overgaan en wat voel je daarbij?
 • Vijfde sessie: waar komt het vandaan waar het over mag gaan en wat wil dat jou vertellen?
 • Zesde sessie: waartoe leidt het, wat is het nieuwe perspectief?
 • Zevende sessie: wat staat je te doen wat je moeiteloos af gaat en waar je plezier in ervaart?
 • Integratie: hoe kan je dat waar je je bewust van bent geworden integreren in je leven?
 • Kosten € 950,- voor een traject van 3 maanden. 8 sessie van een uur. Eerste maand elke week een sessie, daarna om de week.

Met welke thema’s en vraagstukken ben ik bekend?

Thema’s zijn slechts onderwerpen die de dieper liggende energie zichtbaar willen maken. Welke gedachtes gaan er in jou om, welke specifieke gebeurtenissen spelen zich af in jouw beleving op dit moment wat jouw aandacht vraagt? Ik heb veel ervaring met onder andere de volgende thema’s:

 • trauma verwerking;
 • gevoel van onzekerheid;
 • verlies van een dierbare;
 • verlies van werk;
 • familie onenigheden;
 • stress;
 • verwerken van miskraam;
 • nazorg bij abortus.

Wat levert de therapie op?

 • Veerkracht Vitaliteit en Vertrouwen.
 • zelfrealisatie;
 • keuzes leren maken vanuit jouzelf zonder je aan te passen;
 • ontspanning;
 • kwalitatief beter leven;
 • Innerlijke kracht.

Investering

Euro 950,- voor het hele programma Veerkracht, Vitaliteit en Vertrouwen. Dat zijn 8 sessies van een uur in 3 maanden.

Referenties

Het heeft me geleerd over liefde uit het verleden en in hoeverre met dat heeft verrijkt maar ook verward. Het bij mezelf en mijn eigen kompas blijven en minder meebewegen met de emoties van een ander zijn precies de dingen die ik graag nog meer zou willen ontwikkelen. Vooral het inzicht dat ik niet ‘zoekend’ ben maar ‘in beweging’ vond ik een prachtige.

Het was lastig zelfstandig te ontdekken waar de spanningsklachten en onvrede over mijn werk vandaan kwamen. Mireille heeft mij daar op een hele natuurlijke manier bij geholpen, door het stellen van vragen, heeft ze mij steeds een spiegel voorgehouden. Naast de bewustwording, bracht ze mij ook weer terug bij mijn gevoel, “wat wil en voel ik nu zelf” in plaats van “wat denk ik dat de omgeving van mij verwacht”. Ik durf weer gerichte keuzes te maken en ervaar nu ook dat verandering van richting, veel energie en plezier oplevert.” – M. van der Beek

Mireille heeft doormiddel van oa opstellingsoefeningen zoveel ingang gezet, dat de sessies bij de psycholoog eigenlijk overbodig geworden zijn. De psycholoog probeert de problemen teveel op denkniveau op te lossen, maar daar wrong de schoen niet dat was op voelniveau. Ik ben echt oprecht heel blij dat Mireille op mijn pad is gekomen via mijn werkgever, ik heb zoveel geleerd over mezelf en ook al ben ik er nog niet, ik weet zeker dat ik hier voor de rest van mijn leven plezier van ga hebben!” – Janet

Balanced, knows what she’s doing, can guide you towards personal insights but also knows when to stop and let things go.” – Carol

Ik vond het een magische ervaring.” – Sigrid

Waarom werken met mij?

Ik ervaar een diep innerlijk weten, niet altijd, soms weet ik het ook even niet en dat maakt het compleet. Dit is een stukje uit mijn individuatieproces. Het ontdekken van onbewuste motivaties, het beleven en doorvoelen ervan brengt kracht, energie en spirit terug in je leven.

Op mijn eigen levensweg naar verdieping bleek het gedachtegoed van C.G. Jung onbewust antwoord te geven op mijn vragen. Ik hou ervan kernen te ontdekken en de energie uit de kern te laten vloeien als kracht. Daar zit meteen de contradictie. Een archetype heeft een kern die nooit echt te bereiken is. We kunnen een archetype van verschillende kanten en perspectieven benaderen maar uiteindelijk nooit echt helemaal doorleven. Zo ook onze levensweg; we blijven bewegen, groeien, ontwikkelen en om de kern heen draaien. Zolang we ons goed voelen putten we energie uit deze krachten. Wanneer we ons slecht voelen wil het onbewuste ons iets vertellen. Wanneer we deze gevoelens blijven onderdrukken, zullen ze steeds heftiger terugkomen, totdat ze gezien, gehoord en beleefd worden. Blijven we onderdrukken? Dan kunnen we overspoeld worden en raken we de weg kwijt.

C.G.Jung

C. G. Jung heeft een onderscheid gemaakt tussen een persoonlijk en collectief onbewuste. Dit maakt de mens zowel een individu als een collectief wezen. Daarmee wordt meteen het conflict duidelijk wat er in de mens speelt. Hij moet zich zowel aan zijn eigen eisen als aan die van het collectief aanpassen. Dit collectief is buiten hem in de vorm van de familie, het land, de heersende waarden en normen en de wereld waarin hij leeft. Maar het collectief leeft ook in het onbewuste. Het collectief onbewuste is de overgeërfde psychische basisstructuur waar we allemaal uit voortkomen. Ondanks dat mensen individueel veel van elkaar verschillen zijn we voor het grootste deel gelijk.

Jungiaanse begeleiding is een proces dat in potentie al aanwezig is. Dit proces noemt Jung het “individuatieproces”. Het individuatieproces kan het best omschreven worden als het instinct van onze psyche naar eenheid. Deze eenheid is de balans tussen de onbewuste drijfveren en ons bewuste handelen en zijn.