Inspiratie

Linkjes naar meditaties, visualisaties, artikelen, interviews, filmpjes, boeken ter ondersteuning van mijn gedachtengoed.

Inner child meditation van Dr Hew Len

Dr Masaru Emoto heeft bijzondere experimenten gedaan met betrekking tot het effect van woorden op water. Wij mensen bestaan voor 70% uit water. Welk effect hebben woorden op jou? Bekijk hier een van de filmpjes van Dr Masaru Emoto’s water experiment. 

Google ontdekte de factoren die hun teams succesvol maken.

Prachtig tekenfilmpje mbt een vader dochter relatie

Boeken:

De Ontembare Vrouw
Clarissa Pinkola Estes
Jungiaans psychoanalyticus Clarissa Pinkola Estes sprokkelde voor haar internationale bestseller De Ontembare Vrouw vele bekende en minder bekende sprookjes, mythen en verhalen uit de hele wereld bijeen. Op onnavolgbare wijze vertelt ze deze oude teksten na, en ze legt haarscherp de diepere betekenis ervan uit.

´Dit is een boek met vrouwenverhalen, als lichtbakens langs het pad gezet. Ze zijn hier om door jou gelezen en beschouwd te worden als steun voor je eigen natuurlijk verworven vrijheid, je liefde voor jezelf, de dieren, de aarde, kinderen, zusters, minnaars en mannen. De deuren naar de wereld van het wilde Zelf zijn niet talrijk, maar wel waardevol. Als je een diep litteken hebt, dan is dat een deur; als je een oud, oud verhaal hebt, dan is dat een deur. Als je zo veel van de lucht en het water houdt dat het bijna onverdraaglijk is, dan is dat een deur. Als je naar een intenser leven, vol leven, gezond leven verlangt, dan is dat een deur.´

De Keuze
Dr Eva Edith Eger
Edith Eger was 16 jaar oud toen ze in 1944 naar Auschwitz werd gedeporteerd. Haar ouders werden direct naar de gaskamer gestuurd, Edith werd gedwongen om voor Mengele te dansen. Haar onverschrokkenheid hielp haar en haar zusje te overleven, al waren ze nog maar nauwelijks in leven toen het kamp eindelijk werd bevrijd.

Dying to be me
Anita Moorjani
In this truly inspirational memoir, Anita Moorjani relates how, after fighting cancer for almost four years, her body-overwhelmed by the malignant cells spreading throughout her system-began shutting down. As her organs failed, she entered into an extraordinary near-death experience where she realized her inherent worth . . . and the actual cause of her disease. Upon regaining consciousness, Anita found that her condition had improved so rapidly that she was able to be released from the hospital within weeks . . . without a trace of cancer in her body! Within these pages, Anita recounts stories of her childhood in Hong Kong, her challenge to establish her career and find true love, as well as how she eventually ended up in that hospital bed where she defied all medical knowledge. As part of a traditional Hindu family residing in a largely Chinese and British society, she had been pushed and pulled by cultural and religious customs since she had been a little girl. After years of struggling to forge her own path while trying to meet everyone else’s expectations, she had the realization, as a result of her epiphany on the other side, that she had the power to heal herself . . . and that there are miracles in the Universe that she had never even imagined. In Dying to Be Me, Anita freely shares all she has learned about illness, healing, fear, ”being love,” and the true magnificence of each and every human being! This is a book that definitely makes the case that we are spiritual beings having a human experience . . . and that we are all One!

Over het mannelijke in de vrouw en het vrouwelijke in de man.
Jungs theorie over animus en anima in de praktijk.
Karen Hamaker – Zondag
Communicatie. Het lijkt zo eenvoudig. Want als we met elkaar praten wisselen we onderling van gedachten en reageren we op elkaar. Wat we niet beseffen is dat als we met z’n tweeën praten, we eigenlijk met ons vieren zijn. De vrouwelijke energieën in de man (die C.G. Jung de anima noemde) en de mannelijke energieën in de vrouw (haar animus) blijken een stevig woordje mee te spreken, en als het tegenzit zich overal mee te bemoeien en een flinke stem in het kapittel te hebben. Opvallend daarbij is wij dat wij dat zelf maar ternauwernood in de gaten hebben. Gevolg: de gekste projecties en spraakverwarringen, zonder dat we zien dat we gevangen zijn geraakt in een universeel psychisch mechanisme. En de ruzies die we hebben blijken qua stijl en vorm verbijsterend algemeen te zijn. Animus en anima doen zich overal gelden, thuis en op het werk, geen enkel contact uitgezonderd!
Animus en anima zijn echter ook heel positieve en stimulerende inhouden in ons, al kunnen we pas profijt van die steunende kant krijgen als we ons psychologisch ontwikkelen en meer wórden wie we werkelijk zijn. Of, in jungiaanse termen, het nodige schaduwwerk hebben gedaan. Op de haar bekende heldere wijze legt Karen in dit boek uit wat de functie van animus en anima in onze psyche is en hoe we hun dynamiek kunnen herkennen. De inzichten die dat biedt zijn van onschatbare waarde voor zowel persoonlijke groei als voor relaties: van liefdesrelaties tot je relatie met het leven zelf. Verhelderend en praktisch en een echte eye-opener.

De Wildeman
Het gaat met name in op de ontwikkeling van de man en hoe hij in contact kan komen met zijn mannelijke schaduw
Robert Bly
In het sprookje IJzeren Hans is het de wildeman die de hoofdpersoon begeleidt naar een bron die alles Goud maakt. De wildeman is de bevrijdende kracht in ieder mens die voor zichzelf gaat staan. We zien hem eerder bij mannen dan bij vrouwen verschijnen.