Leren luisteren naar je lichaam – een reis door je chakra’s.

Ons lichaam geeft feilloos aan wat er in ons speelt. Ik noem het lichaam ook wel ‘het vehikel van het onbewuste’. Wanneer we op ons levenspad tegen dingen aanlopen, gaan we daar vaak over praten. Wat we ook zouden kunnen doen is het ons lichaam vragen! In de ‘reis door je chakra’s’, krijg je via je lichaam antwoord op je vraag.

In de ‘reis door de chakra’s’ begeleid ik je in het contact maken met wat er in jou leeft en speelt via je lichaamswijsheid. Jouw essentie is oneindig potentieel waar je ten alle tijden uit kan putten. In essentie ben je energie. In essentie is alles energie. De chakra’s zijn energiepunten in het lichaam die van belang zijn voor je levensenergie en natuurlijke stroom. Wanneer je het gevoel hebt ‘vast’ te zitten, laat ik je via je lichaam ervaren wat dat ‘vast’ zitten jou wil vertellen en waar het toe dient. Wanneer we daarvan bewust worden komt er energie vrij en kan het weer stromen.

Via de 7 chakra’s die zich in je lichaam bevinden, die ieder respectievelijk verbonden zijn met de elementen aarde, water, vuur, lucht, geluid, licht en denken, ga je op ontdekkingsreis door jezelf en vergroot je je bewustzijn op je kwaliteiten. 

Wat zijn chakra’s?

De leer van de chakra’s is een eeuwenoude Indiase filosofie waarbij een chakra een plek is in ons energetisch lichaam die van levensbelang is voor onze levenskracht en vitaliteit. Het woord chakra is een Sanskriet woord, het betekent wiel of cirkel. Een chakra kan je zien als een ronddraaiende schijf waarbij, als hij te hard draait, energie verloren gaat en als hij te zacht of niet draait er energie blokkeert. Het in evenwicht zijn van je chakra’s zorgt voor een natuurlijke energiestroom. Denk aan een rivier die op een natuurlijk manier stroomt. Wanneer stenen de vaart blokkeren, verandert de rivier van koers. Of het water is sterker en zet de stenen in beweging. Op een natuurlijke manier hervindt de rivier zijn kracht en stroomt verder. Zo ook bij de chakra’s in ons lichaam.