Mijn Aanpak

Zelfkennis is het beginpunt van verandering. Vanuit zelfkennis kun je weer nieuwe stappen zetten. Zelfbewust. Omdat je weet wat je wil. Verder groeien. Met creativiteit en zelfvertrouwen. Vanuit jouw eigen waarden.

Mireille helpt jou zelfbewuster te worden. Want zelfbewustzijn levert jou, maar ook je omgeving een evenwichtiger leven op. Waarin je de stappen zet die jou verder brengen.

Mireille helpt je zelfbewust(er) te worden. Door samen antwoord te vinden op je vraag.

Want stel je jezelf wel eens een of meer van de volgende vragen?

  • Waar sta ik voor?
  • Wat wil ik eigenlijk?
  • Wat zijn mijn verlangens en ambities?
  • Waar wil ik betekenis aan geven?
  • Waar wil ik naartoe?
  • Ik doe zo knetter hard mijn best maar waarom voel ik me soms niet ‘goed genoeg’?
  • Of loop je op je werk tegen zaken aan waar je de vinger niet op kan leggen?
  • Heb je het gevoel dat jou team niet doet wat jij wil dat ze doen?

Dan is het goed om eens na te denken over iemand die je kan helpen met het vinden van antwoorden.

Mireille gebruikt een aantal bewezen technieken en heeft daar haar eigen gebruik in gevonden. In alles geldt voor haar ‘de kracht van reflectie’. Daarnaast bewustwording en vervolgens het doorleven en ervaren van wat er speelt. Van daaruit kan je een autonome keuze maken.