Opstellingen – een systemische blik

Mireille maakt gebruik van ‘opstellingen’, ook wel systemisch begeleiden genoemd. Haar keus is hierop gevallen omdat wij 24/7 in een systeem leven. Het systeem waarin wij leven reflecteert continue wat wij van binnen ervaren. In een organisatie / team opstelling onderzoeken we wat jouw perspectief is op dat systeem en wat dat jou te vertellen heeft. Hoe beleef jij jouw systeem en wat zegt dat over jou, is dat fijn voor je? Prima. Of wil je verandering?

Een systeem leeft/beweegt/verandert en is daarin gericht op voortbestaan. Een systeem corrigeert zichzelf om als systeem te kunnen blijven functioneren. Dat betekent dat een systeem veel meer is dan de optelsom van de verschillende elementen waaruit het is opgebouwd. Het heeft iets van een levend organisme met eigen overlevingsstrategieën. Het menselijk lichaam is hier een heel mooi voorbeeld van.

Een systeem zoekt altijd naar evenwicht. Doet zich ergens in het systeem een storing voor, dan komt het hele systeem in beweging om het evenwicht te herstellen; het tracht de storing voor zover mogelijk is op te heffen. Dat hoeft niet het meest ideale (harmonische) evenwicht te zijn.

Een systeem functioneert niet zoals wij dat willen, maar doet wat het goeddunkt. Het volgt zijn eigen wetmatigheden en die kunnen wij niet buiten werking stellen of controleren.

Door middel van een opstelling worden de verhoudingen in het systeem duidelijk. Waar liggen de loyaliteiten? En helpen die wel om nieuwe stappen te zetten en vooruit te komen? Loyaliteit kan ook een rem zijn!

Een systeem kent patronen en wetmatigheden. Door een opstelling krijg je inzicht in bestaande verhoudingen en de consequenties van die verhoudingen. Maar ook inzicht in hoe die (soms heel oude en vertrouwde) patronen, doorwerken in jouw huidige gedrag en gevoel. Positief en negatief.

Elk systeem kent wetmatigheden.
Binnen een systeem zijn er een aantal wetmatigheden actief. Worden deze niet gerespecteerd dan ontstaat er disbalans. Het systeem heeft zich dan te hervinden om in balans te komen en om de energie weer te kunnen laten stromen.

Deze wetmatigheden zijn:

  • Balans tussen geven en nemen
  • Volgorde – alle plekken staan in een rangorde ten opzichte van elkaar
  • Binding – iedereen heeft recht op een plek
  • Erkenning van roots en historie

Die inzichten vormen een startpunt voor nieuwe stappen, waarbij de energie weer kan stromen waar die hoort.

Een opstelling legt glashelder bloot wat er gezien, gehoord en gevoeld wil worden. In dit proces wordt het innerlijke (psyche, onbewuste, ziel) naar buiten gebracht en gematerialiseerd (materie, bewust, lichaam). Een diepere harmonie openbaart zich, van waaruit begrip ontstaat.