Reis door je chakra’s

Ons lichaam geeft feilloos aan wat er in ons speelt. Ik noem het lichaam ook wel ‘het vehikel van het onbewuste’. Wanneer we op ons levenspad tegen dingen aanlopen, gaan we daar vaak over praten. Wat we ook zouden kunnen doen is het ons lichaam vragen! In de Reis door je chakra’s, krijg je via je lichaam antwoord op je vraag.

In de ‘reis door de chakra’s’ begeleid ik je in het contact maken met wat er in jou leeft en speelt via je lichaamswijsheid. Jouw essentie is oneindig potentieel waar je ten alle tijden uit kan putten. In essentie ben je energie. In essentie is alles energie. De chakra’s zijn energiepunten in het lichaam die van belang zijn voor je levensenergie en natuurlijke stroom. Wanneer je het gevoel hebt ‘vast’ te zitten, laat ik je via je lichaam ervaren wat dat ‘vast’ zitten jou wil vertellen en waar het toe dient. Wanneer we dat bewustzijn komt er energie vrij en kan het weer stromen.

Via de 7 chakra’s die zich in je lichaam bevinden, die ieder respectievelijk verbonden zijn met de elementen aarde, water, vuur, lucht, geluid, licht, denken, ga je op ontdekkingsreis door jezelf en vergroot je je bewustzijn op je kwaliteiten. 

De ‘reis door je chakra’s’ zijn minimaal 3 sessies van 1 /12 uur. In die sessie gaan we je chakra’s opstellen aan ga je letterlijk op de velden staan van je chakra’s en ervaren wat je lichaam je wil vertellen. Klinkt vaag, ja misschien in woorden, kom het ervaren en het wordt concreet 🙂

Wat zijn chakra’s?

“Ieder mens heeft vitale kwaliteiten tot zijn beschikking. Deze worden aangestuurd door levensenergiecentra in het lichaam. Elk centrum kun je zien als de motor en als de harde schijf van een specifieke levensfunctie, die de weg vrijmaakt voor de bijbehorende vitale kwaliteit. Zo is het overlevingsinstinct de motor voor de vitale kwaliteit ‘wilskracht’.

De vitale kwaliteiten zijn de bouwstenen van je functioneren. Elke vitale kwaliteit heeft een fysieke, emotionele en mentale component. In het voorbeeld van wilskracht herken je deze kwaliteit fysiek aan veerkracht, emotioneel aan zekerheid en mentaal aan aanwezigheid. Iemand is volledig present (de zijnskwaliteit) als de wilskracht op de drie niveaus geïntegreerd is. Deze persoon is dan uitgerust met een natuurlijke assertiviteit en heeft de bijbehorende competentie ’taakgericht’ tot zijn beschikking.

Het kunnen aanwenden van al je vitale kwaliteiten in doen, voelen en denken geeft levensvrijheid. Je hebt alle kwaliteiten nodig om adequaat op situaties te reageren. De kwaliteiten zijn echter (onbewust of bewust) meer of minder vrij beschikbaar. Het kan ook zijn dat iemand zich bijvoorbeeld sterker fysiek ontwikkeld heeft dan mentaal, of emotioneel. Dat alles zorgt voor ieders unieke kleurencombinatie. Het bewust worden en zelf ervaren daarvan is een weg naar meer innerlijke vrijheid.” {Annet van Laar}*

Mireille heeft de opleiding: De Psychologie van het Lichaam gevolgd bij Annet van Laar.

*Tekst is afkomstig uit de Toolbox Het 7-kwaliteitenpalet® ontwikkeld door Annet van Laar, oprichter van de opleiding De Psychologie van het Lichaam en auteur van het boek: Laar, A. van (2012) Van binnen weet je alles, handboek voor lichaamswijsheid. Haarlem: Altamira. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.