Bewustzijns programma

Awareness (bewustwording) is een eerste noodzakelijke stap om medewerkers mee te nemen in maatschappelijke en organisatorische veranderingen.

Bewustzijn is de manier om mensen vanuit hun innerlijke kracht in beweging te brengen. Natuurlijk moet een persoon daar zelf voor kiezen en verantwoordelijkheid voor nemen.

Uitdagingen, confrontaties en veranderingen in de wereld om ons heen zijn onderdeel van ons leven en zullen dat ook altijd blijven. Daardoor worden we gedwongen op individueel niveau ons af te vragen wat wij zelf daarin willen. Wil je mee bewegen of neem je een andere koers?

De doelstelling van mijn coaching en workshop(s) is medewerkers bewust te laten worden van hun eigen mogelijkheden. We onderzoeken en ontdekken zaken als ambities, wensen, mobiliteit en inzetbaarheid. Het creëren van bewustzijn heeft als direct voordeel dat het ten goede komt aan de medewerker en daardoor ook aan zijn / haar omgeving, team, collega’s en dus aan de organisatie.

De vragen, wat wil ik? Hoe wil ik mijn werkzame leven invulling geven? Waar sta ik voor? Wat zijn mijn waarden en komen die nog wel overeen met de waarden van de organisatie? Zit ik op de juiste plek? Is mijn functie uitdagend genoeg? Wat zijn mijn ambities? Pas ik nog in mijn functie profiel? Hoe is mijn relatie met leidinggevende en collega’s? zijn voor bewustwording essentieel.

Als medewerkers antwoord vinden op deze vragen kan de volgende fase beginnen, maar dat kan niet voordat er bewustwording ontstaan is op het thema.

Hieronder volgt een korte omschrijving van mogelijk programma’s waarmee House of Self Awareness kan bijdragen aan bewustzijn binnen uw organisatie. De workshop(s) en coaching sessies mbt duur, thema en intensiteit zijn aan te passen aan de behoefte van de medewerkers.

Introductie Awareness workshop met betrekking tot thema’s als:

 • inzetbaarheid
 • flexibiliteit
 • effectieve communicatie
 • feedback geven

Aantal deelnemers : maximaal 10
Duur : 4 uur
Inhoud : In deze workshop zullen de volgende vragen lijdend zijn voor de gesprekken en oefeningen die ik zal geven:

 • Wat is Awareness?
 • Wat is ’thema’?
 • Waarom is ’thema’ belangrijk?
 • Wat doe ik mbt ’thema’ in mijn werkomgeving?
 • Wat kan ik mbt ’thema’ in mijn werkomgeving?
 • Wat wil ik mbt ’thema’ in mijn werkomgeving?

Verdiepende Awareness workshops met betrekking tot thema’s als:

 • inzetbaarheid
 • flexibiliteit
 • effectieve communicatie
 • feedback geven

Aantal deelnemers : maximaal 10
Duur : 3 workshops van 3 uur
Inhoud : Verdiepende workshops waar ik in ga op ieders individuele onderwerpen met betrekking tot het thema. Wat dat voor een ieder inhoudt en zou kunnen betekenen. Daarbij maak ik gebruik van verschillende technieken, oefeningen en opdrachten.

Her- en erkenning van mijn mogelijkheden:

 • Wat zijn mijn kernwaarden?
 • Waar kom ik vandaan?
 • Wat maakt thema voor mij belangrijk?

Waarneming

 • Wat zie ik mijzelf nu doen mbt inzetbaarheid/flexibiliteit etc?
 • Hoe denk ik daar over?
 • Wat voel ik daarbij?
 • Wat valt mij op?

Ervaren van mogelijkheden

 • Hoe ervaar ik wat ik doe?
 • Klopt het gevoel dat ik erbij heb?
 • Hoe zou het zijn om iets anders te doen?
 • Wat doet verandering met mij?
 • Wat betekend het voor me?
 • Hoe ga ik daarmee om?

Richting

 • Waar wil ik naartoe?
 • Wat zijn mijn ambities?
 • Welke tools heb ik nodig?
 • Welke stappen ga ik zetten?

Individuele Coach traject

De individuele coach sessies duren maximaal 1 1/2 uur en het aantal is afhankelijk van de vraag. De ene coachee komt sneller tot de kern en vanuit daar in beweging en tot actie, de ander heeft er iets langer voor nodig. Dit hangt ook af van de vraag of probleemstelling van de coachee. Hierbij kan je ook denken aan loopbaan vraagstukken.

Onderstaand een puntsgewijs opbouw van een traject, dit is een leidraad.

Opbouw traject:

1. Onderwerp – waar mag het over gaan?
2. Focus – wat speelt er precies?
3. Leervraag: Wat kan er geleerd worden?
4. Perspectief: Hoe ziet de toekomst eruit als dat geleerd is?
5. Wat heeft het perspectief te betekenen voor het hier en nu?
6. Welke wegen dienen er bewandelt te worden?
7. Wanneer en hoe ga ik in actie komen?
8. Afronden. Is alles behandelt mbt het onderwerp wat behandelt had willen worden?